جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمونه خدمات کلینیک توان گستر

کفش طبی کوتاهی بسیار سبک

کفش کوتاهی بسیارسبک( با جبران۶ سانتی متر کوتاهی ) فقط ۵۳۴ گرم

جلسات ابتدایی تمرین قطع عضو بالا زانو

جلسات ابتدایی تمرین قطع عضو دو طرفه بالا زانو با جدیدترین تکنولوژی سوکت ایسکیال کانتینمنت و سیلیکون لاینر اوسر

نمونه کار ساخت پروتز زیر زانو

نمونه کار ساخت پروتز زیر زانو برای استمپ استخوانی و حساس

نمونه کار ساخت پروتز بالای زانو
ساخت پروتز بالای زانو با مفصل هوشمند c-leg و پنجه کربنی
پروتز سایم بسیار سبک۷۵۳ گرم
09121859194